درباره ی ما

من مهسا فیروزی مقدم در طول سال ها فعالیت در حوزه روان درمانی در مرکز مشاوره روان چنگ با متد طرحواره درمانی با مراجعان بسیاری سر و کارداشته ام که هر یک تجربه منحصربفردی برای من همراه داشتند. تغییر رفتار و احساس کار دشواریست و بر اساس تجربه ی درمانی که کسب نموده ام ما درعین حال که حامی مراجعه کنندگان هستیم آن ها را با واقعیت هایی مواجه می کنیم که غالباً پذیرش آن برای مراجعه کننده دشوار است و شروع درمان از همین رویارویی آغاز خواهد شد. لذا نام روان چنگ ازین جهت برای این مجموعه برگزیده شده است.